Kancelaria Prawna i Podatkowa
Pawła Szymanka

Doświadczenie Zakres usług Cennik Kontakt
Paweł Szymanek

adwokat
radca prawny
doradca podatkowy

tel. 601 787 525
0 (22) 416 20 36

Kancelaria świadczy usługi zarówno wobec klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.

Kancelaria zajmuje się kompleksową pomocą w sprawach: gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, spadkowych, podatkowych, celnych, karnych, karnych skarbowych, ubezpieczeń społecznych, finansowych, a także egzekucyjnych, windykacyjnych i innych polegającą na informowaniu klientów o możliwościach i skutkach prawnych podjętych przez nich czynności, pisaniu pism procesowych, występowaniu przed sądami, prokuraturą, policją i innymi organami.

W ramach usług jakie zapewnia Kancelaria wymienić należy: porady prawne, opinie, reprezentowanie klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi, trybunałami, organami podatkowymi, celnymi, administracyjnymi, dochodzeniowo-śledczymi, a także reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dotychczasowe doświadczenie jest rezultatem pomocy prawnej świadczonej firmom polskim i zagranicznym, wśród których można wymienić między innymi:
  • Grupę Kapitałową KONSALNET S.A.,
  • Environnement Polska Sp. z o.o.,
  • Neste Polska Sp. z o.o.,
  • PKN Orlen S.A.,
  • J&S Energy S.A.,
  • BBC Polska Sp. z o.o.,
  • BBC London,
  • Warner Bros Poland Sp. z o.o.,
  • Masterlink Express Sp. z o.o.,
  • Alter Ego – Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych.
Kancelaria na stałe współpracuje z Kancelarią Adwokacką Johanna Biernata w Berlinie udzielając pomocy prawnej na terenie: Republiki Federalnej Niemiec, Austrii, Konfederacji Szwajcarskiej oraz księstwa Lichtensteinu. Współpracuje również z wybitnymi naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Strona główna podatki, cło, ZUS, karne, rodzinne, spadkowe, cywilne, adwokat